+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

SC SPES INVEST SRL implementează în perioada iulie 2014 – decembrie 2014 proiectul Dotare cu echipamente tic şi conectare la internet pentru consultanţă la standarde europene, Cod SMIS – CSNR 45127 finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie 1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Operaţiunea 1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.

Tipul asistenţei financiare nerambursabile: Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat.

OBIECTIVUL GENERAL: Creşterea numărului de IMM-uri din regiunea Nord Vest care îşi consolidează şi dezvoltă activitatea în condiţiile respectării dezvoltării durabile pe baza utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

OBIECTIVUL SPECIFIC: Dezvoltarea în 6 luni a capacităţii tehnice bazate pe acces la internet şi echipament TIC performant în vederea creşterii calităţii serviciilor şi a productivităţii SC SPES INVEST SRL Oradea.

Rezultatele care vor fi obţinute prin implementarea proiectului, rezultate care odată dobândite vor asigura atingerea obiectivului specific propus sunt: 1 web page cu domeniul .ro, 1 laptop, 1 multifuncţională color A4, 1 o semnătură electronică, o conexiune broadband.

Valoarea totală a proiectului este de 30.774,01 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 20.535,98 lei.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României