+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

Obiectiv specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale . Grup vulnerabil: persoane vârstnice

  • Marți, 14 Februarie 2017 08:10
  • Written by 

Valoare alocată: 3,84 milioane euro (FEDR+BS)

Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2%

Tipul apelului – pe principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Data și ora începerii depunerii de proiecte: 28.02.2017, ora 12,00.

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 29.08.2017, ora 12,00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest apel se referă la reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială destinată persoanelor vârstnice, prin infrastructură înțelegând clădirea cu sau fără utilități și dotări.

Notă: Categoriile de servicii sociale organizate ca centre sociale finanțabile prin POR 2014-2020 sunt: centre de zi pentru persoane vârstnice, unități de îngrijire la domiciliu și cantine sociale (pentru zonele în care beneficiarii serviciilor oferite de acestea sunt în majoritate vârstnici săraci). http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/

Mai multe detalii

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

51 comments
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României