+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest
Spes Invest

Spes Invest

submasura 4.1, dedicata sectorului pomicol, care dispune in acest an de o alocare de peste 75 de milioane de euro, submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole (143 de milioane de euro), submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, prin care pot fi…
Ghidul solicitantului – Sub-masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – Ghidul solicitantului – Sub-masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica Ghidul solicitantului – Sub-masura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
SUB-MĂSURII 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale ”– sprijin financiar 100 % 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.50.000 de euro/proiect (alte activităti) SUB-MĂSURII 6.4 – „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole”– Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de…
În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre,…Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României