+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest
Spes Invest

Spes Invest

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 40.000.000 lei. Este vroba despre Axa prioritară 2 a programului - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea…
Valoare totala alocată – 326,14 milioane euro (FEDR+BS), din care 41,61 milioane euro valoare alocata pe regiunea de Nord-Vest Rata de co-finantare a solicitantului: minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile - autorități și instituții publice locale minimum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile - autorități publice centrale
Valoare alocată: 3,84 milioane euro (FEDR+BS) Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2%
Fondurile disponibile pentru submasura 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” sunt de 70.586.064 euro din care 5.000.000 euro pentru obtinerea de material de inmultire si plantare fructifer.Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României