+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 40.000.000 lei. Este vroba despre Axa prioritară 2 a programului - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Valoare totala alocată – 326,14 milioane euro (FEDR+BS), din care 41,61 milioane euro valoare alocata pe regiunea de Nord-Vest

Rata de co-finantare a solicitantului:

  • minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile - autorități și instituții publice locale
  • minimum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile - autorități publice centrale

Valoare alocată: 3,84 milioane euro (FEDR+BS)

Cuantumul finanţării – FEDR = 85%, BS = 13%, Solicitant = 2%

Fondurile disponibile pentru submasura 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” sunt de 70.586.064 euro din care 5.000.000 euro pentru obtinerea de material de inmultire si plantare fructifer.

  • submasura 4.1, dedicata sectorului pomicol, care dispune in acest an de o alocare de peste 75 de milioane de euro,
  • submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole (143 de milioane de euro),
  • submasura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, prin care pot fi accesate 435 de milioane de euro, inclusiv pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigatii,
  • submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale (44 milioane de euro),
  • submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (peste 72 de milioane de euro),
  • submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole (57 de milioane de euro).

Ghidul solicitantului – Sub-masura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici –

Ghidul solicitantului – Sub-masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Ghidul solicitantului – Sub-masura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB-MĂSURII 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale ”
– sprijin financiar 100 %

70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
50.000 de euro/proiect (alte activităti)

SUB-MĂSURII 6.4 – „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole”
– Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%, cu posibilitate de majorare până la 90% pentru:

activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.

SUBMĂSURII 4.1a – „Investiţii în exploataţii pomicole”
Prin Submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90% (pentru investiții realizate de tineri fermieri cu vârsta sub 40 de ani)

În data de 26 mai 2015, Comisia Europeană a transmis României decizia oficială de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Țara noastră are alocată prin PNDR 2014 — 2020 o sumă totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene atribuite țării noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.

Se lansează competițile pentru secțiunile A-G ale Ghidului unic al solicitantului, Axei1 din POC “CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Deschiderea aplicației pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu data de 27 iunie 2015.

STATUS: ACTIV

DEPUNERE: pana la 30.06.2015

Comisia Europeana a lansat o noua cerere de proiecte prin programul COSME, in domeniul turismului. Scopul principal al acestei cereri este de a consolida competitivitatea si durabilitatea sectorului turismului european prin incurajarea extinderii sezonului turistic, prin diversificarea produsului turistic al UE si prin sporirea accesibilitatii sale.

Toate masurile de finantare prin noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 urmeaza sa fie deschise pana la jumatatea lunii iunie, moment in care Romania va primi si aprobarea oficiala a programului din partea Comisiei Europene, a anuntat recent secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, George Turtoi.

Astfel, apelul „Stagii de practică pentru studenți” va finanța proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015 de către studenți/ masteranzi din sistemul național de învatamânt la potențiali angajatori din orice sector, fiind încurajate stagiile de pregătire practică în cadrul instituțiilor publice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional lansează spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Apeluri de proiecte prin POC 2014-2020

Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020 a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 19 decembrie 2014. In cadrul acestui program, care are o alocare financiara de aproximativ 1,33 miliarde de euro, vor fi finantate proiecte care vor sustine cresterea competitivitatii economiei, in special prin sprijinirea cercetarii, dezvoltarii si inovarii, respectiv prin acordarea de fonduri destinate sustinerii infrastructurii pentru tehnologia informatiei si comunicatii.

Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, a fost aprobat, de Comisia Europeana.

Primele sesiuni de finanțare prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020 se vor deschide în februarie 2015. Noul PNDR are 15 măsuri de finanțare și o alocare totală de 9,85 miliarde de euro.

Prin Măsura 15 Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, proprietarii de păduri pot accesa fondurile europene nerambursabile.

Prin Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, valoarea fondurilor europene nerambursabile ajunge la 100%.

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică schiţa ghidului pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”, primul apel din cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

Rata de absorbţie curentă a fondurilor structurale şi de coeziune a ajuns la 51,81% la data de 30 decembrie 2014. Astfel, rata de absorbţie curentă este de 6 ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012 și de 3,5 ori mai mare decât la sfârșitul anului 2012. Suma solicitată Comisiei Europene pentru a fi rambursată României a ajuns la aproximativ 10 miliarde de euro. Totodată, suma totală încasată de România din fondurile alocate a ajuns la 10,73 miliarde de euro, valoare care include avansurile și rambursările.

Autoritatea de Management pentru POS CCE a anunţat în data de 07.11.2014 lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 6.

Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă publicarea pentru consultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU publică spre consultare:

Ministerul Finantelor Publice a publicat, spre consultare, Ghidul solicitantului in baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

Propunerile si observatiile pot fi transmise Ministerului Finantelor Publice pana la data de 07.11.2014 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Ministrul agriculturii, Daniel Constantin a afirmat ca “In ultimul timp, produsele ecologice au devenit un adevarat ambasador al produselor alimentare si al agriculturii romanesti peste hotare. Romania este in cautarea unui brand de tara pentru produsele sale si consider ca cel mai bun brand pe care il putem avea este in zona produselor ecologice, care s-au dezvoltat atat in ceea ce priveste calitatea, cat si marketingul“, a sustinut Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

CORRIGENDUM nr.1
Sursa: AM POSCCE

Autoritatea de Management pentru POS CCE publică Corrigendum-ul nr.1 la Ghidul Solicitantului – Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi. Următoarele anexe au fost modificate şi se pot descărca mai jos:

Anexa 6 – Grila verificare a eligibilităţii
Anexa 7 – Grila de evaluare tehnică şi financiară
Anexa 1C1 – Buget

A fost lansat apelul România Strat-up

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, în Monitorul Oficial (23.10.2014), Ghidul solicitantului condiţii specifice aferent propunerii de proiecte nr. 176 „România Strat-up”, propunerile de proiect se pot încărca în sistemul ActionWeb în perioada 10.11.2014 (ora 10.00) – 24.11.2014 (ora 16.00).

Ministerul Fondurilor Europene a anunţat lansarea oficială a apelului 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

În cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, au fost lansate următoarele ghiduri ale solicitantului, din cadrul axei prioritare I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, care rămân în consultare publică până la 24.11.2014:

În lunile septembrie-octombrie, vor fi lansate cereri de proiecte de finanţare europeană de peste 600 de milioane de euro. Astfel, vor fi consumaţi toţi banii alocaţi pentru România în actualul cadru financiar, a declarat ministrul pentru fondurile europe, Eugen Teodorovici. România va avea un model unic în Europa în privinţa fondurilor europene pe zona privată, care va respecta principiul “primul venit – primul servit”.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României