+40.727137637 spesinvest@gmail.com Spes Invest

Lucia ŞTEFSunt de profesie sociolog, am 5 ani experienţă ca membru într-o echipă de proiect, în calitate de secretar (proiect finanţat din POSDRU), şi ca membru într-o echipă de management sau implementare.

Proiectele din echipa cărora am făcut parte au fost finanţate din POSDRU, POR, FEADR, HURO CBC şi LEONARDO. În echipa SPES INVEST sunt implicată în scrierea de proiecte finanţate din POSDRU, FDSC, AFCN, POR, PNDR, POCU ETC. Am competenţe de management de proiect, management, competențe antreprenoriale şi de formare profesională.
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC ŞI CONECTARE LA INTERNET PENTRU CONSULTANŢĂ LA STANDARDE EUROPENE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României